• puppy/小狗
 • 除螨仪
 • 吸尘器
 • Delsey/法国大使
 • 背包
 • 软箱
 • 硬箱
 • Echolac/爱可乐
 • 网红爆款
 • 轻奢系列
 • Dyson/伟德国际1949官网登录
 • 伟德国际1949官网登录
 • 伟德官方开户电动牙刷智能亮白系列 HX9901  【产品参数】
  颜色
            粉色
  产品类型
            声波震动牙刷
  型号
            HX9901
  刷牙方式
            往复直线
  供电方式
            充电式
  清洁类型
            亮白;清洁;敏感
  适用人群
             伟德苹果手机客户端人群;成人
  充电时间
              24H
  特色功能
             定时;全身防水;提醒更换刷头
  所配刷头型号
             HX9053/15
  规格参数
  产品尺寸(mm)
            长: 255 宽: 173 高: 115
  额定电压(v)
            220V
  产品净重
            0.91kg
  包装清单
            手柄*1 刷头*1 杯式充电器*1